facebook

Jak nabyć węgel przy zwolnieniu z akcyzy?

Już od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące sposób nabycia węgla bez zapłacenia akcyzy! Zobacz jakie nowe obowiązki narzuca polski ustawodawca na Kupującego. Zmiany odczują wyłącznie osoby nabywające opał bez akcyzy. Warto wiedzieć, że obecna wysokość akcyzy, naliczanej do ceny węgla osobom/podmiotom nie objętym zwolnieniem, to kwota 37,47 złotych (od 1 tony).

Od dnia 1 stycznia 2019 roku – w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – osoby fizyczne, chcące nabyć wyroby węglowe w zwolnieniu od akcyzy, są zobowiązane do:

1) okazania dowodu tożsamości dostawcy (sprzedawcy) wyrobów węglowych, tj. dowodu osobistego lub paszportu

2) złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych (do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego), w którym muszą zostać zawarte dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania nabywcy, jego PESEL oraz numer okazanego dowodu tożsamości

3) czytelnego podpisania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.

 

Ustawodawca nałożył także dodatkowe zobowiązania na podmioty gospodarcze, które chcą nabyć węgiel przy zwolnieniu z akcyzy. Od 1 stycznia 2019 roku podmioty te są zobligowane do:

1) złożenia oświadczenia, które musi zawierać: nazwę nabywcy, adres siedziby lub zamieszkania nabywcy, numer NIP nabywcy, określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych, a także datę i miejsce jego złożenia

2) czytelnego podpisania oświadczenia przez nabywcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania (posiadającą pełnomocnictwo).

Nabywcy wyrobów węglowych ponoszą odpowiedzialność za treść złożonego przez nich oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy. W przypadku złożenia nieprawidłowego oświadczenia, nabywcy może zostać naliczona zaległość w podatku akcyzowym. Ale to nie wszystko… Dochodzi do tego jeszcze kwestia odpowiedzialności karnej skarbowej.

Z treścią nowych przepisów można zapoznać się tutaj (zobacz).

28/12/2018r